Archief | juli, 2017

Besloten kring

29 Jul

Zonder afscheid, artikel in Trouw

ARTIKEL TROUW

Afscheid nemen,
is dat het afscheid van de overledene
of
voor de nabestaanden?

Wat doe je als je zelf alles al regelt voor je dood? De muziek al kiest, de sprekers of zelfs de tekst regelt?

Er speelt zoveel mee.
Soms is er geen of weinig geld en beperkt dat de keuzes. Toch kan er met weinig financiën vaak meer dan je denkt.

Soms is er geen overeenstemming te vinden in het hoe en wat en is de besloten kring de nooduitgang.

Een andere keer is de schok zo groot dat het nog niet te delen is. Dat kan en mag, maar realiseer je dat een herdenking op een wat later moment ook nog kan en je misschien de ruimte geeft om wel met de mensen om je heen, de mensen om de overledene heen, te delen wat er is.

Als ik gevraagd wordt om samen met iemand die gaat sterven het afscheid voor te bereiden vraag ik om ruimte te laten voor wie achterblijft. Om niet alles in te vullen. Om het gevoel van dat moment niet bij voorbaar buitenspel te zetten.

Dingen bespreken, regelen, het is vaak een manier om je naasten te ontzorgen. Maar vertrouw ook een beetje op hun veerkracht en omarm hun verlangen dan nog iets voor je te mogen doen.

Tot slot;
word jij geconfronteerd met een kaart die de dood aankondigt en vermeldt dat het afscheid al geweest is? Neem dan je ruimte om op jouw manier alsnog afscheid te nemen.
Dat kun je zelf, met andere nabestaanden en ook zeker met de hulp van mij als je dat zou willen.

Advertenties

MH17, 3 jaar geleden

16 Jul
Morgen is het 3 jaar geleden.
Ik begeleidde een rouwbezoek en hoorde van een vliegtuig dat was neergestort. Een dag later begreep ik de volle omvang van dat bericht.

3 families mocht ik begeleiden bij hun afscheid of een deel daar van.

Voor hen en alle andere nabestaanden schreef ik:

Terug

Terug in de tijd
die dag dat jij ging
goede reis
een kus
of had ik die maar gegeven

Terug
terug in de tijd
die dag was er nog niks
was het afscheid nog voor even

Terug
kon ik maar
al was het voor even
je vasthouden, aankijken

Terug in de tijd
waar jij
waar ik
waar de tijd
stil bleef staan

josephine
#MH17

 yellow-sunflower-403172_1920